Khách hàng

KIA Cerato - Anh Hoàng Hải
KIA Cerato - Cô Đức
KIA Cerato - Anh Giám đốc Xuân Hải
KIA Morning - Gia đình anh Trung chị Ngọc